CaWaCo.dk © 2011

 

Planteknisk rådgivning

 

Ved tanker om udnyttelse af en ejendom, f.eks. ved køb eller salg, rejses tit en række spørgsmål:

·         Hvad kan ejendommen bruges til?

·         Kan der bygges til?

·         Kan ejendommen udstykkes i flere grunde?

·         Er det nødvendigt med ændringer i de matrikulære forhold for at få lov til at bygge?

·         Hvad er den mest hensigtsmæssige metode til at få tilladelse til byggeri, uden at bruge for mange kræfter / penge på projektering og investering?

 

En planteknisk rådgivning / vurdering vil være en rimelig løsning på disse spørgsmål.

 

Du kan få mange af svarene ved at henvende dig til teknisk forvaltning i din kommune.

 

Jeg kan dog tilbyde dig et hurtigere eller større overblik over dine muligheder. Det kan også dreje sig om en mere målrettet tilrettelæggelse af sagsprocessen, især ved større byggesager.

 

Du skal dog altid henvende dig en praktiserende landinspektør for at få gennemført en udstykning eller andre matrikulære ændringer.

 

 

Henvendelse: calle@cawaco.dk