CaWaCo.dk © 2011

 

Planteknik

 

 

Ved planteknik forstås viden om de bebyggelsesregulerende forhold, der findes mellem 2 ejendomme eller mellem ejendomme i et område. Endvidere omfatter det de indskrænkninger, der ud fra samfundsmæssig interesse er gældende for ejendomme.

Reglerne herom fastlægges i:

·         Lovgivningen

·         Reglementer

·         Vedvægter

·         Deklarationer

·         Den administrationspraksis, det offentlige har vedtaget for det pågældende område

 

Ved bebyggelsesregulerende forhold forstås her.

·         Benyttelsen af en ejendoms bygninger eller ubebyggede arealer

·         Bebyggelsens omfang og placering på grunden

·         Bebyggelsens og ubebyggede arealers udseende

 

Lovgivningen herom er bymæssig bebyggelse (ikke udtømmende):

·         Planloven

·         Byggeloven

·         Vejlovene

·         Udstykningsloven

·         Miljøbeskyttelsesloven

·         Jordforureningsloven

·         Naturbeskyttelsesloven

 

 

 

 

Henvendelse: calle@cawaco.dk